Associació d’Empreses d’Informàtica i Tecnologies de la Comunicació de Catalunya

20 d’octubre – Open Day Printed Systems for IoT Low Power Electronics