Associació d’Empreses d’Informàtica i Tecnologies de la Comunicació de Catalunya

11 d’octubre – Meta Connect