Associació d’Empreses d’Informàtica i Tecnologies de la Comunicació de Catalunya

Missió empresarial a Alemanya en indústria 4.0 – Inscripcions fins el 3 de febrer