Associació d’Empreses d’Informàtica i Tecnologies de la Comunicació de Catalunya

2 a 4 de maig – Missió empresarial a Alemanya en indústria 4.0