Associació d’Empreses d’Informàtica i Tecnologies de la Comunicació de Catalunya

14 de juny – Metavers i l’economia real