Associació d’Empreses d’Informàtica i Tecnologies de la Comunicació de Catalunya

Vols ser assessor/a tecnològic del CCAM?