Associació d’Empreses d’Informàtica i Tecnologies de la Comunicació de Catalunya

Una cinquantena de productes tecnològics incorporen el català