Associació d’Empreses d’Informàtica i Tecnologies de la Comunicació de Catalunya

Subvencions destinades al finançament de formació – Data límit 19/12/2023 – 30/09/2024