Associació d’Empreses d’Informàtica i Tecnologies de la Comunicació de Catalunya

Subvencions de fins a 30.000 € per testar en tecnologia avançada