Associació d’Empreses d’Informàtica i Tecnologies de la Comunicació de Catalunya

L’Agencia de Residus de Catalunya signa el conveni que regula la recollida dels RAEE