Associació d’Empreses d’Informàtica i Tecnologies de la Comunicació de Catalunya

S’ha publicat la primera licitació del Programa de compra pública d’innovació de la RIS3CAT 2030