Associació d’Empreses d’Informàtica i Tecnologies de la Comunicació de Catalunya

Segona convocatòria VOJEXT amb una idea innovadora en robòtica cognitiva