Associació d’Empreses d’Informàtica i Tecnologies de la Comunicació de Catalunya

Segona convocatòria I-NERGY al voltant de la intel·ligència artificial