Associació d’Empreses d’Informàtica i Tecnologies de la Comunicació de Catalunya

S’amplien els beneficiaris del Kit Digital