Associació d’Empreses d’Informàtica i Tecnologies de la Comunicació de Catalunya

Programa formatiu en tecnologies immersives