Associació d’Empreses d’Informàtica i Tecnologies de la Comunicació de Catalunya

Premi Industry 5.0 de la Comissió Europea – Presentació de projectes fins l’1 de setembre