Associació d’Empreses d’Informàtica i Tecnologies de la Comunicació de Catalunya

Nova línia d’ajuts per impulsar la internacionalització on-line de les empreses catalanes