Associació d’Empreses d’Informàtica i Tecnologies de la Comunicació de Catalunya

Nova eina per mesurar el nivell de maduresa i digitalització de les pimes