Associació d’Empreses d’Informàtica i Tecnologies de la Comunicació de Catalunya

Només una tercera part de les contractacions i promocions a les TIC són per a dones