Associació d’Empreses d’Informàtica i Tecnologies de la Comunicació de Catalunya

Nit de l’empresa de 2023 – Xavier Panés, ha reivindicat una aposta més ferma per la política industrial i millor finançament