Associació d’Empreses d’Informàtica i Tecnologies de la Comunicació de Catalunya

Neix la Taula del sector TIC