Associació d’Empreses d’Informàtica i Tecnologies de la Comunicació de Catalunya

L’Escola Vedruna Vall de Terrassa cerca empreses per acollir alumnes en pràctiques