Associació d’Empreses d’Informàtica i Tecnologies de la Comunicació de Catalunya

Les exportacions catalanes de productes d’alt contingut tecnològic augmenten un 26,2% al primer trimestre