Associació d’Empreses d’Informàtica i Tecnologies de la Comunicació de Catalunya

Les exportacions catalanes creixen un 14,5% el primer semestre de l’any