Associació d’Empreses d’Informàtica i Tecnologies de la Comunicació de Catalunya

L’embranzida històrica del català a Madrid i Europa: “Ara és el moment”