Associació d’Empreses d’Informàtica i Tecnologies de la Comunicació de Catalunya

L’ecosistema TIC ratifica el seu pes creixent en el PIB català i el seu rol com a motor de transformació econòmica i social