Associació d’Empreses d’Informàtica i Tecnologies de la Comunicació de Catalunya

L’ecosistema de semiconductors a Catalunya agrupa 260 empreses i entitats