Associació d’Empreses d’Informàtica i Tecnologies de la Comunicació de Catalunya

L’ecosistema de ciberseguretat a Catalunya supera els 800 milions d’euros, segons un estudi de la Generalitat