Associació d’Empreses d’Informàtica i Tecnologies de la Comunicació de Catalunya

L’AUTCAT destaca els serveis que ofereix l’ASEITEC per ajudar les empreses a avançar en innovació