Associació d’Empreses d’Informàtica i Tecnologies de la Comunicació de Catalunya

La Generalitat activa el pla d’accions per a la creació del clúster TIC turisme