Associació d’Empreses d’Informàtica i Tecnologies de la Comunicació de Catalunya

La 28a Nit de les Telecomunicacions i la Informàtica girarà entorn de les TIC, el canvi climàtic i la sostenibilitat