Associació d’Empreses d’Informàtica i Tecnologies de la Comunicació de Catalunya

Jornada sobre transferència i adopció de tecnologies digitals