Associació d’Empreses d’Informàtica i Tecnologies de la Comunicació de Catalunya

Inscripcions obertes al Programa Valkiria INTECH d’Institute for Futures!