Associació d’Empreses d’Informàtica i Tecnologies de la Comunicació de Catalunya

Índex de Digitalització Empresarial 2020-2021 del BEI mostra un ritme lent de transformació digital a la UE