Associació d’Empreses d’Informàtica i Tecnologies de la Comunicació de Catalunya

Gairebé la meitat d’empreses no aplica correctament les dades per prendre decisions