Associació d’Empreses d’Informàtica i Tecnologies de la Comunicació de Catalunya

Les exportacions catalanes creixen un 17,2% el primer semestre del 2022