Associació d’Empreses d’Informàtica i Tecnologies de la Comunicació de Catalunya

Esteu interessats a acollir alumnes internacionals en pràctiques a mitjans de març?