Associació d’Empreses d’Informàtica i Tecnologies de la Comunicació de Catalunya

Els Premis DonaTIC 2020 reconeixen el talent, l’emprenedoria i l’empoderament de les dones en l’àmbit tecnològic