Associació d’Empreses d’Informàtica i Tecnologies de la Comunicació de Catalunya

El govern espanyol projecta 32 càtedres universitat-empresa en Intel·ligència Artificial i ciberseguretat