Associació d’Empreses d’Informàtica i Tecnologies de la Comunicació de Catalunya

El Govern crea un ajut de 30.000 euros per impulsar l’obertura de filials d’empreses catalanes a l’estranger