Associació d’Empreses d’Informàtica i Tecnologies de la Comunicació de Catalunya

El Govern aprova el Pla DONATIC per promoure el talent i el lideratge de les dones en l’àmbit tecnològic