Associació d’Empreses d’Informàtica i Tecnologies de la Comunicació de Catalunya

L’ecosistema tecnològic continua impulsant el progrés econòmic i social del país