Associació d’Empreses d’Informàtica i Tecnologies de la Comunicació de Catalunya

25 de setembre – Diada de les Tecnologies de la Informació i la Comunicació (TIC) a Catalunya