Associació d’Empreses d’Informàtica i Tecnologies de la Comunicació de Catalunya

Crida als líders europeus en innovació perquè s’incorporin al Consell de Govern de l’IET – Data límit: 29/10/2023