Associació d’Empreses d’Informàtica i Tecnologies de la Comunicació de Catalunya

Catalunya, pionera en la implementació de la seguretat quàntica a Internet