Associació d’Empreses d’Informàtica i Tecnologies de la Comunicació de Catalunya

Catalunya en el Top 5 dels països més digitalitzats d’Europa