Associació d’Empreses d’Informàtica i Tecnologies de la Comunicació de Catalunya

Barcelona emergeix com una de les 12 principals ciutats tecnològiques europees