Associació d’Empreses d’Informàtica i Tecnologies de la Comunicació de Catalunya

“Disposar d’informació en temps real ajuda a les empreses a generar oportunitats de negoci”