Associació d’Empreses d’Informàtica i Tecnologies de la Comunicació de Catalunya

Ajuts del Kit Digital per a empreses d’entre 0 i menys de 3 persones treballadores