Associació d’Empreses d’Informàtica i Tecnologies de la Comunicació de Catalunya

Ajuts a les empreses per a la contractació directa de joves