Associació d’Empreses d’Informàtica i Tecnologies de la Comunicació de Catalunya

9 de novembre – Innovació oberta a partir de l’adopció de tecnologies digitals avançades